Intex bazeni

Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena: 2,00 €

 
vec
Pokrovček odtočnega ventila - Bazeni Easy, Rondo, Family
Rezervni deli za Intex bazene Easy, Rondo in Family.
Cena: 1,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 244 x 76 cm, od 2016 naprej
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 244 x 76 cm. Koda artikla: 112128.
Cena: 75,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 305 x 76 cm, od 2016 naprej
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 305 x 76 cm. Koda artikla: 112129.
Cena: 97,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 366 x 76 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 305 x 76 cm. Koda artikla: 110200.
Cena: 125,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 384 x 84 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 396 x 84 cm. Koda artikla: 112130.
Cena: 155,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 457 x 91 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 457 x 91 cm. Koda artikla: 110183.
Cena: 200,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 457 x 107 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 457 x 107 cm. Koda artikla: 110222.
Cena: 252,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 457 x 122 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 457 x 122 cm. Koda artikla: 110415.
Cena: 290,00 €

 
vec
Bazenska folija Rondo 305 x 76 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Rondo s kovinsko konstrukcijo, dimenzij 305 x 76 cm. Koda artikla: 110615.
Cena: 109,00 €

 
vec
Zatič L=63 mm
Zatič L=63 mm. Koda artikla: 110312.
Cena: 1,00 €

 
vec
Podložka za zatič
Podložka za zatič L=63 mm (110312). Koda artikla: 110648.
Cena: 1,00 €

 
vec
V-Klip L=55 mm
V-Klip L=55 mm. Koda artikla: 110313.
Cena: 1,00 €

 
vec
Zaključna kapa pokončne cevi za bazen Rondo višine 76 cm
Zaključna kapa pokončne cevi za bazen Rondo 76 cm. Koda artikla: 110309.
Cena: 2,00 €

 
vec
Pokrovček odtočnega ventila - Bazeni Easy, Rondo, Family
Rezervni deli za Intex bazene Easy, Rondo in Family.
Cena: 1,00 €

 
vec
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena: 2,00 €

 
vec
T-kos za palice za bazen Rondo
T-kos za palice za bazen Rondo. Koda artikla: 112144.
Cena: 8,00 €

 
vec
Pokončna cev za bazen Rondo višine 76 cm
Pokončna cev za bazen Rondo višine 76 cm. Koda artikla: 112140.
Cena: 7,00 €

 
vec
Bazenska folija Rondo 366 x 76 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Rondo s kovinsko konstrukcijo, dimenzij 366 x 76 cm. Koda artikla: 110616.
Cena: 257,00 €

 
vec
T-kos za palice za bazen Rondo
T-kos za palice za bazen Rondo. Koda artikla: 112145.
Cena: 8,00 €

 
vec
Horizontalna palica L=850 mm za bazen Rondo
Horizontalna palica L=850 mm za bazen Rondo. Koda artikla: 112118.
Cena: 6,00 €

 
vec
Pokrovček za bazene od 107 cm višine
Pokrovček za bazene od 107 cm višine. Koda artikla: 111044.
Cena: 1,00 €

 
vec
Zatič L=70 mm
Zatič L=70 mm. Koda artikla: 112136.
Cena: 1,00 €

 
vec
T-kos za bazene rondo Ø 457x84/91/107, od sezone 2016
T-kos za bazene rondo Ø 457x84/91/107, od sezone 2016. Koda artikla: 112154.
Cena: 7,00 €

 
vec
V-Klip, od sezone 2016
V-Klip, od sezone 2016. Koda artikla: 112137.
Cena: 1,00 €

 
vec
Zaključna kapa noge stebra za višino 107 cm, od sezone 2016
Zaključna kapa noge stebraza višino 107 cm, od sezone 2016. Koda artikla: 112138.
Cena: 2,00 €

 
vec
Horizontalna palica za bazen Rondo L=855 mm
Horizontalna palica L=855 mm za bazen Rondo. Koda artikla: 112146.
Cena: 8,00 €

 
vec
Pokončna cev za bazen Rondo 107 cm višine, od sezone 2016
Pokončna cev za bazen Rondo 107 cm višine, od sezone 2016. Koda artikla: 112150.
Cena: 7,00 €

 
vec
Bazenska folija Rondo 457 x 107 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Rondo s kovinsko konstrukcijo, dimenzij 457 x 107 cm. Koda artikla: 110585.
Cena: 300,00 €

 
vec
Bazenska folija Rondo 457 x 122 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Rondo s kovinsko konstrukcijo, dimenzij 457 x 122 cm. Koda artikla: 111413.
Cena: 304,00 €

 
vec
T-kos za bazene rondo Ø 457x122
T-kos za bazene rondo Ø 457x122, od sezone 2016. Koda artikla: 112155.
Cena: 7,00 €

 
vec
Pokončna cev za bazen Rondo 122 cm višine, od sezone 2016
Pokončna cev za bazen Rondo 122 cm višine, od sezone 2016. Koda artikla: 112151.
Cena: 7,00 €

 
vec
Bazenska folija Rondo 732 x 132 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Rondo s kovinsko konstrukcijo, dimenzij 732 x 132 cm. Koda artikla: 112134.
Cena: 756,00 €

 
vec
T-kos za bazene rondo Ø 549x122
T-kos za bazene rondo Ø 549x122, od sezone 2016. Koda artikla: 112159.
Cena: 8,00 €

 
vec
Zaključna kapa noge stebra za višino 122 cm, od sezone 2016
Zaključna kapa noge stebra za višino 122 cm, od sezone 2016. Koda artikla: 112139.
Cena: 2,00 €

 
vec
Horizontalna palica za bazen Rondo 549 x 122 cm, od sezone 2016
Horizontalna palica za bazen Rondo 549 x 122 cm, od sezone 2016. Koda artikla: 112156.
Cena: 8,00 €

 
vec
T-kos za bazene rondo Ø 732 x 132 cm
T-kos za bazene rondo Ø 732 x 132 cm, od sezone 2016. Koda artikla: 112160.
Cena: 9,00 €

 
vec
Pokončna cev za bazen Rondo 132 cm višine, od sezone 2016
Pokončna cev za bazen Rondo 132 cm višine, od sezone 2016. Koda artikla: 112158.
Cena: 10,00 €

 
vec
Zaključna kapa horizontalne palice pri bazenu Ovalo
Zaključna kapa horizontalne palice pri bazenu Ovalo. Koda artikla: 110380.
Cena: 1,00 €

 
vec
Plastična spojka Ultra Quadra/Ovalo
Plastična spojka Ultra Quadra/Ovalo. Koda artikla: 110381.
Cena: 1,00 €

 
vec
Hoizontalna palica A za bazen Ovalo
Horizontalna palica A za bazen Ovalo. Koda artikla: 111099.
Cena: 26,00 €

 
vec
Pokrovček za bazene od 107 cm višine
Pokrovček za bazene od 107 cm višine. Koda artikla: 111044.
Cena: 1,00 €

 
vec
Hoizontalna palica C za bazen Ovalo
Horizontalna palica C za bazen Ovalo. Koda artikla: 111101.
Cena: 24,00 €

 
vec
Bazenska folija Ovalo 549 x 305 x 107 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Ovalo z napihljivim robom, dimenzij 549 x 305 x 107 cm. Koda artikla: 110870.
Cena: 358,00 €

 
vec
Bazenska folija Ovalo 610 x 366 x 122 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Ovalo z napihljivim robom, dimenzij 610 x 366 x 122 cm. Koda artikla: 110768.
Cena: 522,00 €

 
vec
Povezovalna palica za Bazen Ovalo L=305 mm
Povezovalna palica za Bazen Ovalo L=305 mm. Koda artikla: 110383.
Cena: 4,00 €

 
vec
PVC folija za U-podporno nogo za bazen Ovalo
PVC folija za U-podporno nogo za bazen Ovalo. Koda artikla: 110710.
Cena: 8,00 €

 
vec
Plastičen pokrovček stranske U-noge
Plastičen pokrovček stranske U-noge. Koda artikla: 110379.
Cena: 1,00 €

 
vec
V-Klip L=50, od sezone 2016
V-Klip, od sezone 2016. Koda artikla: 110382.
Cena: 1,00 €

 
vec
U-noga za bazen Ovalo
U-noga za bazen Ovalo. Koda artikla: 110877.
Cena: 35,00 €

 
vec
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena: 2,00 €

 
vec
Horizontalna palica A/C L=750 mm
Horizontalna palica A/C L=750 mm. Koda artikla: 110947.
Cena: 10,00 €

 
vec
Horizontalna palica A L=885 mm
Horizontalna palica A L=885 mm. Koda artikla: 110948.
Cena: 12,00 €

 
vec
Horizontalna palica A L=985 mm
Horizontalna palica A L=985 mm. Koda artikla: 110949.
Cena: 13,00 €

 
vec
Horizontalna palica A za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
Horizontalna palica A za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110566.
Cena: 16,00 €

 
vec
Horizontalna palica B/D L=695 mm
Horizontalna palica B/D L=695 mm. Koda artikla: 110952.
Cena: 9,00 €

 
vec
Horizontalna palica B L=830 mm
Horizontalna palica B L=830 mm. Koda artikla: 110953.
Cena: 11,00 €

 
vec
Horizontalna palica B L=930 mm
Horizontalna palica B L=930 mm. Koda artikla: 110954.
Cena: 12,00 €

 
vec
Horizontalna palica B za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
Horizontalna palica B za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110567.
Cena: 18,00 €

 
vec
Horizontalna palica C L=800 mm
Horizontalna palica C L=800 mm. Koda artikla: 110958.
Cena: 10,00 €

 
vec
Horizontalna palica C L=946 mm
Horizontalna palica C L=946 mm. Koda artikla: 110959.
Cena: 12,00 €

 
vec
Horizontalna palica C za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
Horizontalna palica C za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110567.
Cena: 18,00 €

 
vec
Horizontalna palica D L=745 mm
Horizontalna palica D L=745 mm. Koda artikla: 110963.
Cena: 10,00 €

 
vec
Horizontalna palica D L=890 mm
Horizontalna palica D L=890 mm. Koda artikla: 110964.
Cena: 12,00 €

 
vec
Kotna spojka (s kotnim loncem)
Kotna spojka (s kotnim loncem). Koda artikla: 110573.
Cena: 8,00 €

 
vec
Zatič L=57 mm
Zatič L=57 mm. Koda artikla: 110574.
Cena: 1,00 €

 
vec
Vertikalna kotna palica za bazen Family 300 x 200 x 75 cm, L=700 mm
Vertikalna kotna palica za bazen Family 300 x 200 x 75 cm, L=700 mm. Koda artikla: 110563.
Cena: 7,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Family
T-spojka za bazen Family. Koda artikla: 110967.
Cena: 2,00 €

 
vec
Oporna palica L=520 mm bazena Family 220 x 150 x 60 cm
Oporna palica L=520 mm bazena Family 220 x 150 x 60 cm. Koda artikla: 111876.
Cena: 7,00 €

 
vec
Oporna palica L=578 mm bazena Family 260 x 160 x 66 cm
Oporna palica L=578 mm bazena Family 260 x 160 x 66 cm. Koda artikla: 111876.
Cena: 7,00 €

 
vec
Oporna palica L=578 mm bazena Family 300 x 200 x 75 cm
Oporna palica L=578 mm bazena Family 300 x 200 x 75 cm. Koda artikla: 111875.
Cena: 8,00 €

 
vec
V-Klip L=55 mm
V-Klip L=55 mm. Koda artikla: 110313.
Cena: 1,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Family 220 x 150 x 60 cm
Bazenska folija za bazen Family 220 x 150 x 60 cm. Koda artikla: 110942.
Cena: 92,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Family 260 x 160 x 65 cm
Bazenska folija za bazen Family 260 x 160 x 65 cm. Koda artikla: 110943.
Cena: 101,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Family 300 x 200 x 75 cm
Bazenska folija za bazen Family 300 x 200 x 75 cm. Koda artikla: 110944.
Cena: 125,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
Bazenska folija za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110580.
Cena: 182,00 €

 
vec
Vertikalna kotna palica za bazen Family 220 x 150 x 60cm L=555 mm
Vertikalna kotna palica za bazen Family 220 x 150 x 60cm, L=555 mm. Koda artikla: 110628.
Cena: 6,00 €

 
vec
Vertikalna kotna palica za bazen Family 260 x 160 x 65 cm, L=600 mm
Vertikalna kotna palica za bazen Family 260 x 160 x 65 cm, L=600 mm. Koda artikla: 110557.
Cena: 6,00 €

 
vec
Zaključna kapa noge bazena Family
Zaključna kapa noge bazena Family. Koda artikla: 110576.
Cena: 2,00 €

 
vec
Pokrovček odtočnega ventila - Bazeni Easy, Rondo, Family
Rezervni deli za Intex bazene Easy, Rondo in Family.
Cena: 1,00 €

 
vec
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena: 2,00 €

 
vec
Vertikalna kotna palica za bazen Family 450 x 220 x 85 cm, L=800 mm
Vertikalna kotna palica za bazen Family 450 x 220 x 85 cm, L=800 mm. Koda artikla: 110569.
Cena: 8,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
T-spojka za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110575.
Cena: 4,00 €

 
vec
Pokončna oporna palica Y
Pokončna oporna palica Y. Koda artikla: 110570.
Cena: 14,00 €

 
vec
Obrnjena nožna T-opora za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
Obrnjena nožna T-opora za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110571.
Cena: 10,00 €

 
vec
V-klip, L=40 mm
V-klip, L=40 mm. Koda artikla: 110577.
Cena: 1,00 €

 
vec
Zatič L=63 mm
Zatič L=63 mm. Koda artikla: 110312.
Cena: 1,00 €

 
vec
Podložka za zatič
Podložka za zatič L=63 mm (110312). Koda artikla: 110648.
Cena: 1,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Prizma Rondo 305 cm
T-spojka za bazen Prizma Rondo 305 cm. Koda artikla: 112451.
Cena: 8,00 €

 
vec
Vzmetna spojka za pokončno nogo za bazen Prizma Rondo višine 76 cm
Vzmetna spojka za pokončno nogo za bazen Prizma Rondo višine 76 cm. Koda artikla: 112453.
Cena: 1,00 €

 
vec
Zaključna kapa pokončne noge Pizma Rondo višine 76 cm
Zaključna kapa pokončne noge Pizma Rondo višine 76 cm. Koda artikla: 112454.
Cena: 1,00 €

 
vec
Horizontalna palica L=850 mm za bazen Rondo
Horizontalna palica L=850 mm za bazen Rondo. Koda artikla: 112118.
Cena: 6,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 305 x 76 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 305 x 76 cm. Koda artikla: 112448.
Cena: 109,00 €

 
vec
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 76 cm
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 76 cm. Koda artikla: 112450.
Cena: 8,00 €

 
vec
Pokrovček odtočnega ventila - Bazeni Easy, Rondo, Family
Rezervni deli za Intex bazene Easy, Rondo in Family.
Cena: 1,00 €

 
vec
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena: 2,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Prizma Rondo 366 cm
T-spojka za bazen Prizma Rondo 366 cm. Koda artikla: 112452.
Cena: 8,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 366 x 76 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 366 x 76 cm. Koda artikla: 112449.
Cena: 135,00 €

 
vec
Zatič L=70 mm
Zatič L=70 mm. Koda artikla: 112136.
Cena: 1,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm
T-spojka za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm. Koda artikla: 112463.
Cena: 10,00 €

 
vec
Vzmetna spojka za pokončno nogo za bazen Prizma Rondo višine 84 cm
Vzmetna spojka za pokončno nogo za bazen Prizma Quadra višine 84 cm. Koda artikla: 112464.
Cena: 1,00 €

 
vec
Zaključna kapa pokončne noge Pizma Rondo višine 84 cm
Zaključna kapa pokončne noge Pizma Rondo višine 84 cm. Koda artikla: 112465.
Cena: 1,00 €

 
vec
Horizontalna palica za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm
Horizontalna palica za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm. Koda artikla: 112458.
Cena: 12,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm. Koda artikla: 112455.
Cena: 216,00 €

 
vec
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 84 cm
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 84 cm. Koda artikla: 112459.
Cena: 10,00 €

 
vec
Pokrovček za bazene od 107 cm višine
Pokrovček za bazene od 107 cm višine. Koda artikla: 111044.
Cena: 1,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 107 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 107 cm. Koda artikla: 112456.
Cena: 257,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 122 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 122 cm. Koda artikla: 112457.
Cena: 304,00 €

 
vec
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 122 cm
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 122 cm. Koda artikla: 112461.
Cena: 13,00 €

 
vec
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 107 cm
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 107 cm. Koda artikla: 112460.
Cena: 12,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm
T-spojka za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm. Koda artikla: 112463.
Cena: 10,00 €

 
vec
Horizontalna palica A L=948 mm za bazen Prizma Quadra 300 x 175 x 80 cm
Horizontalna palica A L=948 mm za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112209.
Cena: 15,00 €

 
vec
Horizontalna palica B L=947 mm za bazen Prizma Quadra
Horizontalna palica B L=947 mm za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112210.
Cena: 14,00 €

 
vec
Horizontalna palica C L=865 mm za bazen Prizma Quadra
Horizontalna palica C L=865 mm za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112211.
Cena: 14,00 €

 
vec
Horizontalna palica D za bazen Prizma Quadra
Horizontalna palica D za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112212.
Cena: 6,00 €

 
vec
Plastična spojka Ultra Quadra/Ovalo
Plastična spojka Ultra Quadra/Ovalo. Koda artikla: 110381.
Cena: 1,00 €

 
vec
Kotna spojka/palica za bazen prizma Quadra
Kotna spojka/palica za bazen prizma Quadra. Koda artikla: 112166.
Cena: 16,00 €

 
vec
Horizontalna palica E L=864 mm za bazen Prizma Quadra
Horizontalna palica E L=864 za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112281.
Cena: 13,00 €

 
vec
Plastičen pokrovček stranske U-noge
Plastičen pokrovček stranske U-noge. Koda artikla: 110379.
Cena: 1,00 €

 
vec
V-Klip L=50, od sezone 2016
V-Klip, od sezone 2016. Koda artikla: 110382.
Cena: 1,00 €

 
vec
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra višine 80 cm
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112214.
Cena: 18,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 300 x 175 x 80 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 300 x 175 x 80 cm. Koda artikla: 112217.
Cena: 250,00 €

 
vec
PVC povezovalna folija za bazen Prizma Quadra 300 x 175 x 80 cm
PVC povezovalna folija za bazen Prizma Quadra 300 x 175 x 80 cm. Koda artikla: 112217.
Cena: 10,00 €

 
vec
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena: 2,00 €

 
vec
Pokrovček za bazene od 107 cm višine
Pokrovček za bazene od 107 cm višine. Koda artikla: 111044.
Cena: 1,00 €

 
vec
Pokrovček odtočnega ventila - Bazeni Easy, Rondo, Family
Rezervni deli za Intex bazene Easy, Rondo in Family.
Cena: 1,00 €

 
vec
Horizontalna palica A L=974 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Horizontalna palica A L=974 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112161.
Cena: 15,00 €

 
vec
Horizontalna palica L=971 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Horizontalna palica L=971 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112162.
Cena: 14,00 €

 
vec
Horizontalna palica C L=891 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Horizontalna palica C L=891 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112163.
Cena: 13,00 €

 
vec
Horizontalna palica D L=860 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Horizontalna palica D L=860 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112164.
Cena: 13,00 €

 
vec
Horizontalna palica F L=776 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Horizontalna palica F L=776 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112165.
Cena: 13,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112135.
Cena: 320,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112228.
Cena: 381,00 €

 
vec
Horizontalna palica A L=1175 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Horizontalna palica A L=1175 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112219.
Cena: 18,00 €

 
vec
Horizontalna palica B L=1174 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Horizontalna palica A L=1174 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112220.
Cena: 18,00 €

 
vec
Horizontalna palica C L=1094 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Horizontalna palica C L=1094 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112221.
Cena: 17,00 €

 
vec
Horizontalna palica D L=1063 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Horizontalna palica D L=1063 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112222.
Cena: 17,00 €

 
vec
Horizontalna palica F L=980 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Horizontalna palica D L=980 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112223.
Cena: 15,00 €

 
vec
Kotna spojka/palica za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Kotna spojka/palica za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112224.
Cena: 18,00 €

 
vec
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra višine 107 cm
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra višine 107 cm. Koda artikla: 112225.
Cena: 24,00 €

 
vec
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra višine 100 cm
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra višine 100 cm. Koda artikla: 112167.
Cena: 22,00 €

 
vec
PVC povezovalna folija za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm in 488 x 244 x 107 cm
PVC povezovalna folija za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm in 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112226.
Cena: 10,00 €

vec
nazaj
natisni
e-novice
Želim se včlaniti v vašo e-listo. Na moj e-poštni naslov bom občasno prejemal promocijske, marketinške in prodajne vsebine. Svojo privolitev v pošiljanje oglasnih sporočil lahko kadarkoli prekličem. Več informacij najdem v Pogojih zasebnosti.


avto Brezplačen prevoz nad
49 €
karanta visa diners 25
bottom Zadovoljstvo 100%

Zagotavljamo vam zadovoljstvo z nakupom, v nasprotnem nam v 30 dneh vrnete izdelek, mi pa vam vrnemo kupnino.

bookObvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da je spletna trgovina ponovno začela z obratovanjem.
vec
Obvestilo o zamudi pri odgovarjanju na prejeta e-poštna sporočila
Cenjene stranke obveščamo, da zaradi povečanega števila e-poštnih sporočil na le-ta odgovarjamo z zamudo.
vec
Obvestilo o telefonski nedosegljivosti
Cenjene stranke obveščamo, da smo do nadaljnega nedosegljivi preko telefona. Preverite, kako nas lahko kontaktirate!
vec
Hitri vodič: Kako prvič uporabim bazensko kemijo?
Predstavljamo vam okviren potek prve uporabe bazenske kemije.
vec

btn link