Intex bazeni

Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena:  2,00 €

 
vec
Pokrovček odtočnega ventila - Bazeni Easy, Rondo, Family
Rezervni deli za Intex bazene Easy, Rondo in Family.
Cena:  1,49 €

 
vec
Bazenska folija Easy 244 x 76 cm, od 2016 naprej
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 244 x 76 cm. Koda artikla: 112128.
Cena:  75,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 305 x 76 cm, od 2016 naprej
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 305 x 76 cm. Koda artikla: 112129.
Cena:  97,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 366 x 76 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 305 x 76 cm. Koda artikla: 110200.
Cena:  125,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 384 x 84 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 396 x 84 cm. Koda artikla: 112130.
Cena:  155,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 457 x 91 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 457 x 91 cm. Koda artikla: 110183.
Cena:  200,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 457 x 107 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 457 x 107 cm. Koda artikla: 110222.
Cena:  252,00 €

 
vec
Bazenska folija Easy 457 x 122 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Easy z napihljivim robom, dimenzij 457 x 122 cm. Koda artikla: 110415.
Cena:  290,00 €

 
vec
Bazenska folija Rondo 305 x 76 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Rondo s kovinsko konstrukcijo, dimenzij 305 x 76 cm. Koda artikla: 110615.
Cena:  109,00 €

 
vec
Zatič L=63 mm
Zatič L=63 mm. Koda artikla: 110312.
Cena:  1,00 €

 
vec
Podložka za zatič
Podložka za zatič L=63 mm (110312). Koda artikla: 110648.
Cena:  1,00 €

 
vec
V-Klip L=55 mm
V-Klip L=55 mm. Koda artikla: 110313.
Cena:  1,00 €

 
vec
Zaključna kapa pokončne cevi za bazen Rondo višine 76 cm
Zaključna kapa pokončne cevi za bazen Rondo 76 cm. Koda artikla: 110309.
Cena:  2,00 €

 
vec
Pokrovček odtočnega ventila - Bazeni Easy, Rondo, Family
Rezervni deli za Intex bazene Easy, Rondo in Family.
Cena:  1,49 €

 
vec
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena:  2,00 €

 
vec
T-kos za palice za bazen Rondo
T-kos za palice za bazen Rondo. Koda artikla: 112144.
Cena:  8,00 €

 
vec
Pokončna cev za bazen Rondo višine 76 cm
Pokončna cev za bazen Rondo višine 76 cm. Koda artikla: 112140.
Cena:  7,00 €

 
vec
Bazenska folija Rondo 366 x 76 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Rondo s kovinsko konstrukcijo, dimenzij 366 x 76 cm. Koda artikla: 110616.
Cena:  257,00 €

 
vec
T-kos za palice za bazen Rondo
T-kos za palice za bazen Rondo. Koda artikla: 112145.
Cena:  8,00 €

 
vec
Horizontalna palica L=850 mm za bazen Rondo
Horizontalna palica L=850 mm za bazen Rondo. Koda artikla: 112118.
Cena:  6,00 €

 
vec
Pokrovček za bazene od 107 cm višine
Pokrovček za bazene od 107 cm višine. Koda artikla: 111044.
Cena:  1,00 €

 
vec
Zatič L=70 mm
Zatič L=70 mm. Koda artikla: 112136.
Cena:  1,00 €

 
vec
T-kos za bazene rondo Ø 457x84/91/107, od sezone 2016
T-kos za bazene rondo Ø 457x84/91/107, od sezone 2016. Koda artikla: 112154.
Cena:  7,00 €

 
vec
V-Klip, od sezone 2016
V-Klip, od sezone 2016. Koda artikla: 112137.
Cena:  1,00 €

 
vec
Zaključna kapa noge stebra za višino 107 cm, od sezone 2016
Zaključna kapa noge stebraza višino 107 cm, od sezone 2016. Koda artikla: 112138.
Cena:  2,00 €

 
vec
Horizontalna palica za bazen Rondo L=855 mm
Horizontalna palica L=855 mm za bazen Rondo. Koda artikla: 112146.
Cena:  8,00 €

 
vec
Pokončna cev za bazen Rondo 107 cm višine, od sezone 2016
Pokončna cev za bazen Rondo 107 cm višine, od sezone 2016. Koda artikla: 112150.
Cena:  7,00 €

 
vec
Bazenska folija Rondo 457 x 107 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Rondo s kovinsko konstrukcijo, dimenzij 457 x 107 cm. Koda artikla: 110585.
Cena:  300,00 €

 
vec
Bazenska folija Rondo 457 x 122 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Rondo s kovinsko konstrukcijo, dimenzij 457 x 122 cm. Koda artikla: 111413.
Cena:  304,00 €

 
vec
T-kos za bazene rondo Ø 457x122
T-kos za bazene rondo Ø 457x122, od sezone 2016. Koda artikla: 112155.
Cena:  7,00 €

 
vec
Pokončna cev za bazen Rondo 122 cm višine, od sezone 2016
Pokončna cev za bazen Rondo 122 cm višine, od sezone 2016. Koda artikla: 112151.
Cena:  7,00 €

 
vec
Bazenska folija Rondo 732 x 132 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Rondo s kovinsko konstrukcijo, dimenzij 732 x 132 cm. Koda artikla: 112134.
Cena:  756,00 €

 
vec
T-kos za bazene rondo Ø 549x122
T-kos za bazene rondo Ø 549x122, od sezone 2016. Koda artikla: 112159.
Cena:  8,00 €

 
vec
Zaključna kapa noge stebra za višino 122 cm, od sezone 2016
Zaključna kapa noge stebra za višino 122 cm, od sezone 2016. Koda artikla: 112139.
Cena:  2,00 €

 
vec
Horizontalna palica za bazen Rondo 549 x 122 cm, od sezone 2016
Horizontalna palica za bazen Rondo 549 x 122 cm, od sezone 2016. Koda artikla: 112156.
Cena:  8,00 €

 
vec
T-kos za bazene rondo Ø 732 x 132 cm
T-kos za bazene rondo Ø 732 x 132 cm, od sezone 2016. Koda artikla: 112160.
Cena:  9,00 €

 
vec
Pokončna cev za bazen Rondo 132 cm višine, od sezone 2016
Pokončna cev za bazen Rondo 132 cm višine, od sezone 2016. Koda artikla: 112158.
Cena:  10,00 €

 
vec
Zaključna kapa horizontalne palice pri bazenu Ovalo
Zaključna kapa horizontalne palice pri bazenu Ovalo. Koda artikla: 110380.
Cena:  1,00 €

 
vec
Plastična spojka Ultra Quadra/Ovalo
Plastična spojka Ultra Quadra/Ovalo. Koda artikla: 110381.
Cena:  1,00 €

 
vec
Hoizontalna palica A za bazen Ovalo
Horizontalna palica A za bazen Ovalo. Koda artikla: 111099.
Cena:  26,00 €

 
vec
Pokrovček za bazene od 107 cm višine
Pokrovček za bazene od 107 cm višine. Koda artikla: 111044.
Cena:  1,00 €

 
vec
Hoizontalna palica C za bazen Ovalo
Horizontalna palica C za bazen Ovalo. Koda artikla: 111101.
Cena:  24,00 €

 
vec
Bazenska folija Ovalo 549 x 305 x 107 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Ovalo z napihljivim robom, dimenzij 549 x 305 x 107 cm. Koda artikla: 110870.
Cena:  358,00 €

 
vec
Bazenska folija Ovalo 610 x 366 x 122 cm
Rezervna bazenska folija za Intex bazen Ovalo z napihljivim robom, dimenzij 610 x 366 x 122 cm. Koda artikla: 110768.
Cena:  522,00 €

 
vec
Povezovalna palica za Bazen Ovalo L=305 mm
Povezovalna palica za Bazen Ovalo L=305 mm. Koda artikla: 110383.
Cena:  4,00 €

 
vec
PVC folija za U-podporno nogo za bazen Ovalo
PVC folija za U-podporno nogo za bazen Ovalo. Koda artikla: 110710.
Cena:  8,00 €

 
vec
Plastičen pokrovček stranske U-noge
Plastičen pokrovček stranske U-noge. Koda artikla: 110379.
Cena:  1,00 €

 
vec
V-Klip L=50, od sezone 2016
V-Klip, od sezone 2016. Koda artikla: 110382.
Cena:  1,00 €

 
vec
U-noga za bazen Ovalo
U-noga za bazen Ovalo. Koda artikla: 110877.
Cena:  35,00 €

 
vec
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena:  2,00 €

 
vec
Horizontalna palica A/C L=750 mm
Horizontalna palica A/C L=750 mm. Koda artikla: 110947.
Cena:  10,00 €

 
vec
Horizontalna palica A L=885 mm
Horizontalna palica A L=885 mm. Koda artikla: 110948.
Cena:  12,00 €

 
vec
Horizontalna palica A L=985 mm
Horizontalna palica A L=985 mm. Koda artikla: 110949.
Cena:  13,00 €

 
vec
Horizontalna palica A za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
Horizontalna palica A za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110566.
Cena:  16,00 €

 
vec
Horizontalna palica B/D L=695 mm
Horizontalna palica B/D L=695 mm. Koda artikla: 110952.
Cena:  9,00 €

 
vec
Horizontalna palica B L=830 mm
Horizontalna palica B L=830 mm. Koda artikla: 110953.
Cena:  11,00 €

 
vec
Horizontalna palica B L=930 mm
Horizontalna palica B L=930 mm. Koda artikla: 110954.
Cena:  12,00 €

 
vec
Horizontalna palica B za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
Horizontalna palica B za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110567.
Cena:  18,00 €

 
vec
Horizontalna palica C L=800 mm
Horizontalna palica C L=800 mm. Koda artikla: 110958.
Cena:  10,00 €

 
vec
Horizontalna palica C L=946 mm
Horizontalna palica C L=946 mm. Koda artikla: 110959.
Cena:  12,00 €

 
vec
Horizontalna palica C za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
Horizontalna palica C za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110567.
Cena:  18,00 €

 
vec
Horizontalna palica D L=745 mm
Horizontalna palica D L=745 mm. Koda artikla: 110963.
Cena:  10,00 €

 
vec
Horizontalna palica D L=890 mm
Horizontalna palica D L=890 mm. Koda artikla: 110964.
Cena:  12,00 €

 
vec
Kotna spojka (s kotnim loncem)
Kotna spojka (s kotnim loncem). Koda artikla: 110573.
Cena:  8,00 €

 
vec
Zatič L=57 mm
Zatič L=57 mm. Koda artikla: 110574.
Cena:  1,00 €

 
vec
Vertikalna kotna palica za bazen Family 300 x 200 x 75 cm, L=700 mm
Vertikalna kotna palica za bazen Family 300 x 200 x 75 cm, L=700 mm. Koda artikla: 110563.
Cena:  7,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Family
T-spojka za bazen Family. Koda artikla: 110967.
Cena:  2,00 €

 
vec
Oporna palica L=520 mm bazena Family 220 x 150 x 60 cm
Oporna palica L=520 mm bazena Family 220 x 150 x 60 cm. Koda artikla: 111876.
Cena:  7,00 €

 
vec
Oporna palica L=578 mm bazena Family 260 x 160 x 66 cm
Oporna palica L=578 mm bazena Family 260 x 160 x 66 cm. Koda artikla: 111876.
Cena:  7,00 €

 
vec
Oporna palica L=578 mm bazena Family 300 x 200 x 75 cm
Oporna palica L=578 mm bazena Family 300 x 200 x 75 cm. Koda artikla: 111875.
Cena:  8,00 €

 
vec
V-Klip L=55 mm
V-Klip L=55 mm. Koda artikla: 110313.
Cena:  1,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Family 220 x 150 x 60 cm
Bazenska folija za bazen Family 220 x 150 x 60 cm. Koda artikla: 110942.
Cena:  92,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Family 260 x 160 x 65 cm
Bazenska folija za bazen Family 260 x 160 x 65 cm. Koda artikla: 110943.
Cena:  101,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Family 300 x 200 x 75 cm
Bazenska folija za bazen Family 300 x 200 x 75 cm. Koda artikla: 110944.
Cena:  125,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
Bazenska folija za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110580.
Cena:  182,00 €

 
vec
Vertikalna kotna palica za bazen Family 220 x 150 x 60cm L=555 mm
Vertikalna kotna palica za bazen Family 220 x 150 x 60cm, L=555 mm. Koda artikla: 110628.
Cena:  6,00 €

 
vec
Vertikalna kotna palica za bazen Family 260 x 160 x 65 cm, L=600 mm
Vertikalna kotna palica za bazen Family 260 x 160 x 65 cm, L=600 mm. Koda artikla: 110557.
Cena:  6,00 €

 
vec
Zaključna kapa noge bazena Family
Zaključna kapa noge bazena Family. Koda artikla: 110576.
Cena:  2,00 €

 
vec
Pokrovček odtočnega ventila - Bazeni Easy, Rondo, Family
Rezervni deli za Intex bazene Easy, Rondo in Family.
Cena:  1,49 €

 
vec
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena:  2,00 €

 
vec
Vertikalna kotna palica za bazen Family 450 x 220 x 85 cm, L=800 mm
Vertikalna kotna palica za bazen Family 450 x 220 x 85 cm, L=800 mm. Koda artikla: 110569.
Cena:  8,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
T-spojka za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110575.
Cena:  4,00 €

 
vec
Pokončna oporna palica Y
Pokončna oporna palica Y. Koda artikla: 110570.
Cena:  14,00 €

 
vec
Obrnjena nožna T-opora za bazen Family 450 x 220 x 84 cm
Obrnjena nožna T-opora za bazen Family 450 x 220 x 84 cm. Koda artikla: 110571.
Cena:  10,00 €

 
vec
V-klip, L=40 mm
V-klip, L=40 mm. Koda artikla: 110577.
Cena:  1,00 €

 
vec
Zatič L=63 mm
Zatič L=63 mm. Koda artikla: 110312.
Cena:  1,00 €

 
vec
Podložka za zatič
Podložka za zatič L=63 mm (110312). Koda artikla: 110648.
Cena:  1,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Prizma Rondo 305 cm
T-spojka za bazen Prizma Rondo 305 cm. Koda artikla: 112451.
Cena:  8,00 €

 
vec
Vzmetna spojka za pokončno nogo za bazen Prizma Rondo višine 76 cm
Vzmetna spojka za pokončno nogo za bazen Prizma Rondo višine 76 cm. Koda artikla: 112453.
Cena:  1,00 €

 
vec
Zaključna kapa pokončne noge Pizma Rondo višine 76 cm
Zaključna kapa pokončne noge Pizma Rondo višine 76 cm. Koda artikla: 112454.
Cena:  1,00 €

 
vec
Horizontalna palica L=850 mm za bazen Rondo
Horizontalna palica L=850 mm za bazen Rondo. Koda artikla: 112118.
Cena:  6,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 305 x 76 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 305 x 76 cm. Koda artikla: 112448.
Cena:  109,00 €

 
vec
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 76 cm
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 76 cm. Koda artikla: 112450.
Cena:  8,00 €

 
vec
Pokrovček odtočnega ventila - Bazeni Easy, Rondo, Family
Rezervni deli za Intex bazene Easy, Rondo in Family.
Cena:  1,49 €

 
vec
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena:  2,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Prizma Rondo 366 cm
T-spojka za bazen Prizma Rondo 366 cm. Koda artikla: 112452.
Cena:  8,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 366 x 76 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 366 x 76 cm. Koda artikla: 112449.
Cena:  135,00 €

 
vec
Zatič L=70 mm
Zatič L=70 mm. Koda artikla: 112136.
Cena:  1,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm
T-spojka za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm. Koda artikla: 112463.
Cena:  10,00 €

 
vec
Vzmetna spojka za pokončno nogo za bazen Prizma Rondo višine 84 cm
Vzmetna spojka za pokončno nogo za bazen Prizma Quadra višine 84 cm. Koda artikla: 112464.
Cena:  1,00 €

 
vec
Zaključna kapa pokončne noge Pizma Rondo višine 84 cm
Zaključna kapa pokončne noge Pizma Rondo višine 84 cm. Koda artikla: 112465.
Cena:  1,00 €

 
vec
Horizontalna palica za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm
Horizontalna palica za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm. Koda artikla: 112458.
Cena:  12,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm. Koda artikla: 112455.
Cena:  216,00 €

 
vec
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 84 cm
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 84 cm. Koda artikla: 112459.
Cena:  10,00 €

 
vec
Pokrovček za bazene od 107 cm višine
Pokrovček za bazene od 107 cm višine. Koda artikla: 111044.
Cena:  1,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 107 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 107 cm. Koda artikla: 112456.
Cena:  257,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 122 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Rondo 457 x 122 cm. Koda artikla: 112457.
Cena:  304,00 €

 
vec
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 122 cm
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 122 cm. Koda artikla: 112461.
Cena:  13,00 €

 
vec
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 107 cm
Pokončna noga za bazen Prizma Rondo višine 107 cm. Koda artikla: 112460.
Cena:  12,00 €

 
vec
T-spojka za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm
T-spojka za bazen Prizma Rondo 457 x 84 cm. Koda artikla: 112463.
Cena:  10,00 €

 
vec
Horizontalna palica A L=948 mm za bazen Prizma Quadra 300 x 175 x 80 cm
Horizontalna palica A L=948 mm za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112209.
Cena:  15,00 €

 
vec
Horizontalna palica B L=947 mm za bazen Prizma Quadra
Horizontalna palica B L=947 mm za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112210.
Cena:  14,00 €

 
vec
Horizontalna palica C L=865 mm za bazen Prizma Quadra
Horizontalna palica C L=865 mm za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112211.
Cena:  14,00 €

 
vec
Horizontalna palica D za bazen Prizma Quadra
Horizontalna palica D za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112212.
Cena:  6,00 €

 
vec
Plastična spojka Ultra Quadra/Ovalo
Plastična spojka Ultra Quadra/Ovalo. Koda artikla: 110381.
Cena:  1,00 €

 
vec
Kotna spojka/palica za bazen prizma Quadra
Kotna spojka/palica za bazen prizma Quadra. Koda artikla: 112166.
Cena:  16,00 €

 
vec
Horizontalna palica E L=864 mm za bazen Prizma Quadra
Horizontalna palica E L=864 za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112281.
Cena:  13,00 €

 
vec
Plastičen pokrovček stranske U-noge
Plastičen pokrovček stranske U-noge. Koda artikla: 110379.
Cena:  1,00 €

 
vec
V-Klip L=50, od sezone 2016
V-Klip, od sezone 2016. Koda artikla: 110382.
Cena:  1,00 €

 
vec
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra višine 80 cm
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra. Koda artikla: 112214.
Cena:  18,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 300 x 175 x 80 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 300 x 175 x 80 cm. Koda artikla: 112217.
Cena:  250,00 €

 
vec
PVC povezovalna folija za bazen Prizma Quadra 300 x 175 x 80 cm
PVC povezovalna folija za bazen Prizma Quadra 300 x 175 x 80 cm. Koda artikla: 112217.
Cena:  10,00 €

 
vec
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo
Izpustni ventil za bazena Easy in Rondo.
Cena:  2,00 €

 
vec
Pokrovček za bazene od 107 cm višine
Pokrovček za bazene od 107 cm višine. Koda artikla: 111044.
Cena:  1,00 €

 
vec
Pokrovček odtočnega ventila - Bazeni Easy, Rondo, Family
Rezervni deli za Intex bazene Easy, Rondo in Family.
Cena:  1,49 €

 
vec
Horizontalna palica A L=974 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Horizontalna palica A L=974 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112161.
Cena:  15,00 €

 
vec
Horizontalna palica L=971 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Horizontalna palica L=971 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112162.
Cena:  14,00 €

 
vec
Horizontalna palica C L=891 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Horizontalna palica C L=891 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112163.
Cena:  13,00 €

 
vec
Horizontalna palica D L=860 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Horizontalna palica D L=860 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112164.
Cena:  13,00 €

 
vec
Horizontalna palica F L=776 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Horizontalna palica F L=776 mm za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112165.
Cena:  13,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm. Koda artikla: 112135.
Cena:  320,00 €

 
vec
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Bazenska folija za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112228.
Cena:  381,00 €

 
vec
Horizontalna palica A L=1175 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Horizontalna palica A L=1175 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112219.
Cena:  18,00 €

 
vec
Horizontalna palica B L=1174 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Horizontalna palica A L=1174 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112220.
Cena:  18,00 €

 
vec
Horizontalna palica C L=1094 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Horizontalna palica C L=1094 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112221.
Cena:  17,00 €

 
vec
Horizontalna palica D L=1063 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Horizontalna palica D L=1063 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112222.
Cena:  17,00 €

 
vec
Horizontalna palica F L=980 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Horizontalna palica D L=980 mm za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112223.
Cena:  15,00 €

 
vec
Kotna spojka/palica za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm
Kotna spojka/palica za bazen Prizma Quadra 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112224.
Cena:  18,00 €

 
vec
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra višine 107 cm
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra višine 107 cm. Koda artikla: 112225.
Cena:  24,00 €

 
vec
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra višine 100 cm
Stranska U-noga za bazen Prizma Quadra višine 100 cm. Koda artikla: 112167.
Cena:  22,00 €

 
vec
PVC povezovalna folija za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm in 488 x 244 x 107 cm
PVC povezovalna folija za bazen Prizma Quadra 400 x 200 x 100 cm in 488 x 244 x 107 cm. Koda artikla: 112226.
Cena:  10,00 €

vec
nazaj
natisni
e-novice
Želim se včlaniti v vašo e-listo. Na moj e-poštni naslov bom občasno prejemal promocijske, marketinške in prodajne vsebine. Svojo privolitev v pošiljanje oglasnih sporočil lahko kadarkoli prekličem. Več informacij najdem v Pogojih zasebnosti.
avto Brezplačen prevoz nad
49 €
karanta visa diners 25
bottom Zadovoljstvo 100%

Zagotavljamo vam zadovoljstvo z nakupom, v nasprotnem nam v 30 dneh vrnete izdelek, mi pa vam vrnemo kupnino.

bookObvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da zaradi povečanega števila naročil, prihaja do zamude pri odpremi.
vec
Zamuda pri odpremi paketov v četrtek, 12.8.2021 in petek, 13.8.2021
Cenjene stranke obveščamo, da bo zaradi nadgradnje sistema pri našem poslovnem partnerju prišlo do zamude pri odpremi paketov.
vec
Obvestilo
Cenjene stranke obveščamo, da je spletna trgovina ponovno začela z obratovanjem.
vec
Obvestilo o zamudi pri odgovarjanju na prejeta e-poštna sporočila
Cenjene stranke obveščamo, da zaradi povečanega števila e-poštnih sporočil na le-ta odgovarjamo z zamudo.
vec